All-in-one Solution Dropship Solution - ການເຊື່ອມໂຍງ Shopee

ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດຂົນສົ່ງແບບ All-in-one ກັບ DataSunday ຜ່ານ Shopee Integration (ທຸກຂົງເຂດ: ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄຕ້ຫວັນ, ຫວຽດນາມ)

ໂຊລູຊັ່ນແບບລາກລົງໃນ All-in-one ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດອັດຕະໂນມັດຮູບແບບການຄ້າ E-Commerce ແບບອັດຕະໂນມັດກັບຮ້ານ Shopee ຂອງທ່ານ. Shopify App ຂອງພວກເຮົາລວມເຂົ້າກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຮ້ານ Shopee ຂອງທ່ານດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ຈຳ ແນກຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດກັບຄຸນະພາບຂອງຜູ້ສະ ໜອງ
  • ຊິງສາງຂອງຜູ້ສະ ໜອງ
  • ກົດລະບຽບລາຄາອັດຕະໂນມັດ
  • ແປຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ
  • ເຊື່ອມໂຍງກັບຫລາຍໆຕະຫລາດແລະຊ່ອງທາງການຂາຍສື່ສັງຄົມ
  • ເກັບແລະເກັບມ້ຽນສິນຄ້າແລະການສັ່ງໃຫ້ບໍລິການທີ່ບັນລຸ

ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງ Free ໃນມື້ນີ້!